Ipari automatizálás
Villamos kísérőfűtés tervezése, kivitelezése
Elektromotorok javítása, tekercselése
Rezgésdiagnosztika
WEG márkaszerviz
Villamos hajtások javítása, Danfoss márkaszerviz
Üzemvitel, rendszer felügyelet
Speciális gépek szerelése, telepítése
Tömegmérés
Nyomásmérés
Elektromos mérések
Hőfokmérés
Kémiai mérések
Mérlegek javítása, felkészítése hitelesítésre
Pneumatikus rendszerek szerelése, javítása
Gázelemzők, kromatográfok javítása
Frekvenciaváltók, lágyindítók
Kábeltartó szerkezetek
Kábelek, vezetékek
Csapágyak
Installációs készülékek
Nyitólap /

Adatvédelmi irányelveink

 

itt olvashatóak


Adatkezelési tájékoztató partnereink számára

 

Társaságunk részéről, a Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók alkalmazásában álló természetes személyek képviselőinek személyes adatai rögzítésre kerültek társaságunk rendszerében. Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztassuk Önöket a 2018. május 25-vel hatályba lépő Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú rendeletével (GDPR) kapcsolatosan a személyes adatok kezelése és feldolgozása tekintetében ezen adatok védelméről, nyilvántartásáról.

A GDPR rendelet előírásokat tartalmaz minden természetes vagy jogi személy adatkezelőre, és adatfeldolgozóra az adatgazdák jogainak biztosítása érdekében.

Adatkezelőként, vagy adatfeldolgozóként a társaságunk által kezelt személyes adatok nyilvántartása és kezelése megfelel a GDPR rendelet és egyéb hatályos jogszabályok előírásainak.

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelési és adatvédelmi szabályzatunkat és mellékleteit a GDPR rendelet előírásait betartva elkészítettük.

Szervezetünk valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv. érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelőként és adatfeldolgozóként az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

Társaságunk a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő, amit a szabályozásunk szerint kell alkalmazni. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza.  Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.

Szervezési intézkedéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk, ideértve, többek között, adott esetben: - a személyes adatok titkosítását; - a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; - fizikai vagy elektronikus incidens esetén.

 

Az adatkezelő elérhetőségei:

 

Ongroelektro Kft.

Cím:               3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

Telefon:          36 48 511 176

Fax:                36 48 512 771

email:             info@ongroelektro.hu


Partnereink
villanyszerelés frekvenciaváltó frekvenciaváltó Kalibrálásó tekercselés automatizálás villanyszerelés PLC automatizálás frekvenciaváltó Kalibrálás tekercselés frekvenciaváltó tekercselés tervezés motor tervezés motor PLC tervezés frekvenciaváltó Kalibrálás PLC motor automatizálás tekercselés frekvenciaváltó automatizálás
Cégünkről Minőségirányítás Karrier Referenciák Kapcsolat
Adatvédelmi irányelvek   English
Villamos kivitelezés
Ipari villanyszerelés
Irányítástechnikai kivitelezés
Ipari automatizálás Villamos kísérőfűtés tervezése, kivitelezése
Elektromotorok javítása WEG márkaszerviz
Elektromotorok javítása, tekercselése Rezgésdiagnosztika WEG márkaszerviz
Villamos hajtástechnika Danfoss márkaszerviz
Villamos hajtások javítása, Danfoss márkaszerviz Üzemvitel, rendszer felügyelet Speciális gépek szerelése, telepítése
Kalibrálás
Tömegmérés Nyomásmérés Elektromos mérések Hőfokmérés Kémiai mérések
Általános és mechanikai műszerész tevékenység
Mérlegek javítása, felkészítése hitelesítésre Pneumatikus rendszerek szerelése, javítása Gázelemzők, kromatográfok javítása
Kereskedelem
Frekvenciaváltók, lágyindítók Kábeltartó szerkezetek Kábelek, vezetékek Csapágyak Installációs készülékek
Gépészeti munkák gyártmányfejlesztés
Gépészeti munkák gyártmányfejlesztés
' Grafinet Team Kft.